Naučné stezky
.: Kategorii můžete změnit nahoře

Terčino údolí


Vyberte si některou ze značených tras nebo se jen inspirujte k naplánování vlastního výletu. Zajímavé jsou také cyklistické naučné stezky.


TEREZIINO ÚDOLÍ
Začátek a konec: osada Údolí u Nových Hradů; déka 5 km, počet zastávek: 12, časový rozvrh: 1,5-2(+) hodiny

Trasa především pěší naučné stezky (sjízdná i pro kola, kočárky atd.) vede přírodním parkem Terčino údolí a zaměřuje se na přírodní zajímavosti parku, přeměnu krajiny lidmi (Lázničky, Modrý dům, umělý vodopád) a dendrologické zvláštnosti (vzácné dřeviny). Okruh začíná i končí u vsupní brány do parku. V terénu je rozmístěno značné množství odpočívadel a laviček. Dvanáct informačních panelů je pojato velmi moderně a přehledně, doplněno množstvím historických fotografií a ilustrací.

Seznam panelů:
1. Úvodní panel > 2. Hamr > 3. Lázničky > 4. Modrý dům > 5. Vodopád > 6. Lesy > 7. Průhledy > 8. Tvrz Cuknštejn > 9. Romantické stavby > 10. Louky > 11. Dřeviny a byliny > 12. Švýcarský dům


LESNICKÁ NS v Terčině údolí
Začátek osada Údolí; konec: Lázničky; déka 1,5 km a zpět, počet zastávek: 5, časový rozvrh: 1-2(+) hodiny

Lesnická NS je druhou ze stezek v Terčině údolí. Prochází jeho jižní částí a tematicky zaměřena je na význam funkce lesa v krajině a seznámení s ním (druhová skladba, památné stromy) a jeho ochranu. Začíná a končí u vstupní brány do parku, kde je umístěna informační tabule s mapkou celé trasy, pokračuje JZ směrem k památnému dubu, na Švýcarskou chatu, k rybníku Gabriel a Lázničkám.

SOKOLÍ HNÍZDO
Začátek a konec: Nové Hrady, hrad, před ZŠ; délka: 3 km, počet zastávek: 15, časový rozvrh: 1-2 hodiny
Ačkoli bývá tato pěší naučná stezka označována jako školní (především 2. stupeň), určitě ji ocení i mnozí starší návštěvníci novohradska. Trasa stezky je vedena lehkým terénem, převážně po lesních pěšinách nebo dřevěných chodnících a zaměřená na přírodu (botaniku, zoologii, ekologii, lesnictví)

HOJNÁ VODA - NS LČR
Začátek a konec: vých. úbočí Vysoké; déka 3 km, počet zastávek: 11, časový rozvrh: 1-1,5(+) hodiny

Nově zpřístupněným pralesem Hojná Voda vede pěší naučná stezka LČR. Východiskem je rozcestí lesních cest asi 3 km JV od Hojné Vody příp. J od Šejb. Obnovený okruh druhou nejstarší rezervací u nás vede po velmi dobře schůdných cestách, převýšení však činí 130 m. Návštěvníci se seznámí s lesem, jeho faunou i flórou, stářím, vlivem člověka, výzkumem, mapováním, historií pralesa a významnými lesnickými exkurzemi (1874, 1895).

BRÁNA DO NOVOHRADSKÝCH HOR
Začátek a konec: Benešov nad Černou; déka 6 km, počet zastávek: 8, časový rozvrh: 1,5 - 2(+) hodiny

Stezka seznamuje s krajinou a historií blízkého okolí Benešova nad Černou. Vypráví o novohradském sklářství, řece Černé, Stifterově památníku, Novohradskýh horách ... Vhodná je především pro pěší. Začátek nalezneme na náměstí v Benešově a vracíme se tamtéž.

Seznam panelů:
1. Benešov nad Černou > 2. Pod duby > 3. Památník Adalberta Stiftera > 4. Huť Gabriela > 5. Řeka Černá > 6. Modřín > 7. Vyhlídka > 8. Chudobinec >


ÚDOLÍM ČERNÉ
cca 100 m v úvodu a pak 100m před Mlýnem U dubu. JInak jde naučná stezka mimo červenou turistickou značku - dnes jsme si to sami vyzkoušeli. Vy uvádíte, že se putuje po červené turistické značce, což pro nás bylo docela zavádějící - 2x jsme se kousek vraceli. Možná důležitá informace je, že se 2x přechází řeka Černá po kamenech, což může být pro malé děti nebo starší lidi dost náročné. Prvnímu přechodu před Mlýnem U dubu se dá vyhnout tak, že se jde právě po červené značce po levém břehu - ale člověk přijde o zastavení 3.-5. Druhému se vyhnout nedá, ale dotyčný může mít štěstí, že nebude vytažená lávka na břeh, tak jako tomu bylo dnes. Začátek: Děkanské skaliny; déka 4 km, počet zastávek: 12, časový rozvrh: 1-2 hodiny

V roce 2005 nově obnovená stezka Údolím řeky Černé se nachází v podhůří Novohradských hor v Přírodním parku Soběnovská vrchovina. Realizovalo ji CEGV Cassiopeia za podpory Jihočeského kraje. Dozvíte se o vodní elektrárně na řece Černé, historii voroplavby, zřícenině hradu Sokolčí a především přírodě. Určeno pro pěší, začátek trasy kopíruje červenou turistickou značku. Upozornění: ve dvou úsecích je nutné překonat řeku Černou po kamenech. První z nich se dá obejít kolem Mlýna U dubu (místo zastavení 3-5), druhému se vyhnout nelze, ale při troše štěstí tam může být i lávka.

Seznam panelů:
1. Úvodní informace > 2. Údolní nádrž Soběnov > 3. Skalní ostroh > 4. Zřícenina hradu Sokolčí > 5. Skalní niva > 6. Mlýn u Dubu > 7. Panorama Slepičích hor > 8. Kamenitá louka - Prameniště > 10. Život řeky > 11. Teplotní inverze > 12. Vodní elektrárna na Černé >


KRAJINOU HUMANITY
Začátek: Chvalkov, autobusová zastávka; déka 6 km, počet zastávek: 7, časový rozvrh: 2 hodiny

Trasa NS Krajinou humanity vede jihovýchodním okrajem Slepičích hor (Soběnovské vrchoviny) v okolí obce Chvalkov v prostoru mezi Žumberkem, Slavčí a Kondračí. Stezka je zaměřena na seznámení se s významnými osobnostmi humanismu a se stopami některých z nich v tomto kraji. Je určena pěším návštěvníkům. Přístup na trasu je po silnici Trhové Sviny - Benešov nad Černou.

ČERVENÉ BLATO
Začátek a konec: nedaleko Jiříkova Údolí; déka 3 km, počet zastávek: 9, časový rozvrh: 1 hodina

Trasa NS Červené blato vede krajinou stejnojmenné přírodní rezervace (NPR) ležící na hranici oblastí Třeboňska a Novohradských hor v prostoru nedaleko silnice Nové Hrady - Třeboň, poblíž osady Jiříkovo Údolí. Zde je také malé parkoviště, odkud je k začátku stezky asi 300 m po lesní cestě. Naučná stezka je zaměřena na seznámení se s dějinami těžby rašeliny, s jejím využíváním, s historií rašeliniště a jeho ekologickým významem a s přírodním bohatstvím rašelinišť. Stezka vede rašeliništěm po úzkých dřevěných chodníčcích a je proto určena výhradně pěším návštěvníkům. Pro cyklisty je na začátku stezky připraven kolostav.

logo Řemeslo na řece ŘEMESLO NA ŘECE
Začátek a konec: Kaplice - (Cetviny) - Pregarten; déka 24+79 km počet zastávek: 6+..., časový rozvrh: několik dní

Kaplice - Cetviny/Hammern - Freistadt - Pregarten. Přeshraniční kulturní a historická stezka pro cyklisty i pěší. Seznamuje především s historií mlýnů a hamrů v oblasti mezi Kaplicí a Cetvinami, za hranicí na rakouské straně pak pokračuje směrem na jih až k Freistadtu a dále Pregartenu. Trasa částečně kopíruje tok řeky Malše, v jejímž okolí se dozvíme také něco o přírodě Pomalší. více

.: Tipy na výlet .: Turistika .: Cyklistika .: Mapa .: Diskuze .: Počasí .: Encyklopedie