Dobrá Voda u Nových Hradů
.: Další cíl vyberte v menu nahoře

Ty nejkrásnější výlety po Novohradských horách.
Popis místa:
Roku 1698 pohasíná sláva Hojné Vody, o něco níže, pod Kraví horou, byl totiž objeven nový pramen. Místo a osada kolem něj vzniklá bylo pojmenováno Dobrá Voda (něm. Brünnl).
Kaplička nad zázračným pramenem záhy přestávala stačit davům poutníků a tak hrabě Albert Karel Buquoy začal r. 1706 se stavbou poutního a farního kostela P. Marie Nanebevzaté. Stavitel není známý. Ke slavnostnímu vysvěcení došlo roku 1715. Kněží zde působící vybíral hrabě z vyšebrodského kláštera. Rozrůstající se obci byla udělena svoboda trhu a znak - na modrém štítu porostlý vrch, z něhož prýští pramen. Při požáru v roce 1949 kostel sice utrpěl, ale na rozdíl od okolních domů zůstal jako zázrakem zachován.
Barokní chrám má eliptický půdorys uprostřed prostoupený krátkým transeptem, k němu jsou přistaveny dvě věže, k východní přiléhá sakristie. Kostel obklopuje ambit se dvěma kaplemi. K průčelí přiléhá dvojramenné schodiště, pod ním se nalézá trojdílná otevřená kaple, v jejím středu nádrž s léčivým pramenem. Na hlavním zlaceném oltáři v interiéru kostela (dokončen 1718) zasazen obraz P. Marie Těšitelky (kopie obrazu ze Štýrského Hradce).

Kostel přístupný:
červenec - srpen: denně od 11 do 16 hodin

Bohoslužby:
neděle: 14:00
dále pak o poutích a jiných význačných svátcích a událostech, viz webové stránky klaster.cz

Kontakt:
www.klaster.cz
info@klaster.cz
Tel.: +420 386 301 321

Fotogalerie Dobrá Voda:
.: Klikněte pro zvětšení a vraťte se tlačítkem Zpět.

kostel ze severu půdorys interiér kostela milostný obraz kartuše s erby
.: Další tipy .: Diskuze .: Zajímavosti .: Encyklopedie .: Turistika .: Mapa