Novostavby v Novohradkách?
reportáž, fotogalerie a námět k zamyšlení

20.6. 2009
Novohradské hory, to není jen jedinečná příroda, ale i lidé a jejich neodmyslitelný vliv na ní. Daří se však dnes udržet obojí ve zdravé rovnováze tak, jak ji známe z minulých staletí? Regulační plány by tomu měly napomoct.
Staré Hutě, Novostavba
Nevhodná novostavba ve Starých Hutích, balkón.
Poslední dobou se na webu hodně diskutuje o připravované CHKO a ve spojitosti s tím nás zejména zajímá co a jak se staví a co se bude stavět. Architektura sídel v Novohradských horách se v minulosti vyznačovala střídmostí a měla své typické prvky, které příjemně zapadaly do rázu krajiny a nejen že ji nerušily, ale naopak dotvářely její kolorit. Snad jsou již minulostí socialistické excesy – viz chatové zničení původně nádherného okolí kostela na Dobré Vodě – a dnes je možnost navázat na původní „buquoyské“ i lidové tradice.

Můžeme kvitovat, že řada obecních úřadů již vydala své Regulační plány, které by mohly vytvářet podmínky pro pokračování tradic. Například Regulační plán pro Hojnou Vodu a Staré Hutě z roku 2006. Můžeme být vděčni autorům za hlavní záměr:
a) Vytvořit vesnické prostory v návaznosti na historické prostředí
b) Uchovat a podpořit krajinný ráz.

Regulační plán byl připravován dotyčnými orgány delší dobu a tudíž měl by jim být znám a měli by jej také respektovat. Podívejme se na realitu :

Téměř v centru Novohradských hor leží Staré Hutě, malebná horská vesnička o pár chalupách, uprostřed horských plání, mezi Kraví, Vysokou a Písařkou. Mohl by to být vzor horské malebnosti. Proč ale stavební úřad zde povolí výstavbu typického městského rodinného domu ? Je zde nově staven dominantně umístěný RD - dvoupodlažní, vysoko podsklepený, podkroví vyúsťuje ve 3 mohutná nároží, ukončovaná dvěma balkony !! s velkými plastovými dveřmi. Plastová okna, plastové dveře, žaluzie..... atd. Zřejmě by to byl pěkný RD na pokraji Budějovic, ale pro horskou vísku a celkové pohledy na ni je to katastrofa, barbarství a výsměch všemu a všem! Ještě k tomu byl zásadně nedodržen místní regulační plán – viz výpis níže. A to již má rodina investora stavební povolení na další dům přes silnici v místě bývalé hasičárny. Kdo toto všechno povolil ? Zřejmě investor z Trhových Svinů je svými realitami dobře propojen s místními povolovacími orgány. Ale co "prozatímní" ochranářský dozor CHKO Blanský les ? Vyjadřuje se v zastoupení budoucí správy CHKO Novohradsko ke každé maličkosti v Novohradkách. Viděl to někdy? Znalec Novohradských hor pan Koželuh píše ve své knížce, že jeden z nejhezčích pohledů je od Mlýnského rybníka přes vesničku Staré Hutě na Kraví horu. Běžte se na ten pohled podívat nyní - bude Vám smutno, a nic Vám nepomůže.....

Dokumentuji fotopřílohou a dovoluji si fotky porovnat s některými ustanoveními Regulačního plánu:

Stavba porušuje již hlavní zásady:
a) Vytvořit vesnické prostory v návaznosti na historické prostředí
b) Uchovat a podpořit krajinný ráz

A pak dílčí podmínky:
Článek 7
Bod 2
– Podlaha přízemí max.ve výšce 45 cm nad rostlý terén. Ve skutečnosti je podlaha téměř o 2 metry výše.
- Celková výška římsy nad rostlý terén 5m. Zcela zřetelně je také překročeno.
Toto se snaží zamaskovat tím, že si tam nechává navážet různý bordel a „materiál“ z bouraček a nasypává vše tak, aby zakryl stěny sklepa, které prakticky začínají v úrovni rostlého terénu. Čímž chce docílit stavu, že by původní rostlý terén „zaniknul“. Ovšem celý sklep stejně nezasype, musí tam nechat sklepní vrata a tak rostlý terén lze zdokumentovat.
- Tvar střechy – jen sedlová
Bod 3
d) –Tvar půdorysu – obdélník
g) – Podkroví nesmí být dominantní
i) - V podkroví okna menších rozměrů
j) – Štíty bez balkonů a lodžií
Článek 9
1a)- Zachovat nerušené horizonty
j) - Zachovat napojení zástavby do přírodního rámce

Čtenář si již učiní názor sám. Jak se ale zachová stavební úřad, až bude dotyčnou stavbu kolaudovat ??? Věřme, že vznikne správný precedens a orgány nepustí nic, coby porušilo regulační plán a bylo proti zdravému rozumu a přírodě. Pokud budou orgány ovlivněny a připustí takovéto stavební barbarství, zadělají precedens na postupné zničení Novohradek…
Prosím, podpořme všichni první a nedopusťme druhou variantu !


Fotogalerie:
Pokud ji nemůžete spustit, stáhněte si novější verzi Vašeho prohlížeče.

sthute-novostavba-01.jpg.jpg sthute-novostavba-02.jpg.jpg sthute-novostavba-03.jpg.jpg sthute-novostavba-04.jpg.jpg sthute-novostavba-05.jpg.jpg

sthute-novostavba-06.jpg.jpg sthute-novostavba-07.jpg.jpg sthute-novostavba-08.jpg.jpg


Text a foto:
Jirka

Další Novinky Mapy Turistika Encyklopedie Diskuze